ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>เอกสารกิจกรรมแนะแนว 117904
บันทึกข้อความวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 179.33 KB 133013
>ต้นฉบับ ปพ.5 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ออนไลน์ 132750
>ต้นฉบับ ปพ.5 กิจกรรมแนะแนว_ลูกเสือ_และชุมนุม ออนไลน์ 133070
>ต้นฉบับ ปพ.5 ออนไลน์ 132979
เอกสาร ปพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.23 MB 132988
บันทึกข้อความส่งแผน Word Document ขนาดไฟล์ 16.54 KB 132950
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 68.72 KB 133093
บัญชีรายชื่อนักเรียน ปี 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 173 KB 132928