วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
"ภายในปี 2566 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานสากล"