ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

ณัฐชัย ทาแจ้ง
ช่างทาสี ชั้น3

จินดาพร ชาตินาฝาย
เจ้าหน้าที่ธุรการ