เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ช น.ค.ว.
คำร้อง-ทำนอง โดย สันติ  เวียงวิเศษ

ชีวติเกิดมามีค่าเหมือนกัน ร่วมแรงสร้างสรรค์สถาบันน้ำเงินเหลืองเรา
...