เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ช น.ค.ว.
คำร้อง-ทำนอง โดย สันติ  เวียงวิเศษ
 
             ชีวิตเกิดมามีค่าเหมือนกัน                   ร่วมแรงสร้างสรรค์สถาบันน้ำเงินเหลืองเรา
ขวนขวายเรียนไว้ตั้งแต่วัยเยาว์                    ความโง่เขลาในตัวเราจักจางหายไป
                                              การเรียนดีมีวิยัยใฝ่ใจกำหนด                      อนาคตของเราจะได้สดใส
คุณธรรมชี้ชวน  น้อนนำจิตใจ                     เอกลัษณ์ไทย รักษาให้ยึดไว้มั่นคง
 
        อันปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์ทั้งมวล     ให้ใคร่ครวญชี้ทางเป็นดั่งประสงค์
คือแสงทองส่องทางสว่างโดยตรง                  ปัญญาส่งเสริมดวงใจให้ได้เป็นคน
 
         โอ้โนนคูณวิทยาคาร                         แดนสุขสันต์ดอกไม้แบ่งบานเต็มต้น
มีความรักให้กันทุกผู้คน                             จิตเปลี่ยนล้นด้วยไมตรี สุขีกลมเกลีว
รุ่งอรุณสายแสงแห่งการศึกษา                     ร่วมปรัชญาในดงพฤกษาป่าเปลียว
ธงน้ำเงินเหลือง  พัดพลิ้วฟ่องฟ้าหนึ่งเดียว       ดงใหญ่ป่าเขียวเราพันผูกลูก น.ค.ว.