ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไปประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษประจำปีการศึกษา 2563
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 ประจำเดือน ตุลาคม 2562
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กันยายน 2562
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ประจำเดือน สิงหาคม 2562
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มิถุนายน 2562
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
ประกาศผลสอบเข้าเรียน ชั้น ม.1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2562
ประกาศผลสอบเข้าเรียน ชั้น ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2562
ประกาศผลสอบเข้าเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562
ประกาศ การรับสมัครรักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศ รับสมัครคัดเลือก บุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกประมูลขายอาหารในโรงเรียน
ประกาศ การเสนอยื่นซองประมูลขายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ การรับสมัครรักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
ขอเชิญ ทุกท่านรับชมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ(กีฬานักเรียนโซนหุบเขา)
ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารกลางในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
กำหนดการรับสมัครรักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
ประกาศ รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างเหมาสร้างสนามบาสเก็ตบอล สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
ประกาศ รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาสร้างสนามบาสเก็ตบอล สร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)