ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนโนนคูณวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงความเคารพ และ ระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก โร
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าร่วม ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉล
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครูจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.1 - ม.6 ครั้งที่1 ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแจ้งให้ทราบและปรึกษาหารือในการดำเนินก
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครู ได้ดำเนินกิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาติดต่อให้ความร่วมมือใ
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครู และคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครั้งที่3 ณ ห้องพระธาตุแก้งกอย
วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนได้จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่3 และ มัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใ
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครู ยินดีต้อนรับคณะศึกษา ดูงานจากโรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง )สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ณ ห้องพระธาตุแก้งก
ประกาศรายชื่อนักเรียน และแนวปฏิบัติเพื่อมอบตัวนักเรียนชั้นม.1และม.4ห้องเรียนพิเศษ
ตารางสอบปลายภาคเรียนออนไลน์ 2/2564
การปรับรูปแบบการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ ๒
วันที่ 8 มกราคม 2565 นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครูยินดีต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องพระธาตุแก้งกอย
วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครูจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.1 และ ม.6 เพื่อแจ้งให้ทราบและปรึกษาหารือในการดำเนินกิจกรรมของทางโรงเรียน แนวนโยบายการบริหารสถานศ
วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ว่าที่ ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ วิทยากรพี่เลี้ยงร่วมกับ ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา การเรียนรู้ในสภาพจริง ณ สถานศึกษาต้นแบบ โดยได้แลกเปล
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หน้าอาคาร2
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวธิดารัตน์ กุศลคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 392 คน คิดเป็นร้อยละ 79.51 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pf
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบบันทึกข้อตกลง พัฒนางาน PA วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับโรงพยาบาลคอนสาร ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ด้วยชุด ATK ให้กับคณะผู้บริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษาและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษาและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 - 6 จำนวน 420 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก บรรยากาศการฉีดวัคซีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยการดูแลขอ
วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หน้าอาคาร2 โรงเรียน
ตารางสอบปลายภาค 1/2564
วันที่ 23 กันยายน 2564 นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ประธานกรรมการ การประเมิน นักเรียนรางวัลพระราชทานโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และคณะ ประเมิน นายสุธีมนต์ จันแล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้ารับ รางวัลพระราชทานโรงเรียนขนาด
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4
วันที่ 17 กันยายน 2564 นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ยินดีต้อนรับ นางสาวธิดารัตน์ กุศลคุ้ม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาในโอกาสเข้า รับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องพระธาตุแก้งกอย โ
แสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
วันที่ 10 กันยายน 2564 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ประธานกรรมการ นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้ทรงคุณวุฒิ นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผอ.รร.ขามแก่นนคร กรรมการ คณะกรรมการประเมินข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ผู้บ
วันที่ 5 กันยายน 2564 นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาได้มอบน้ำดื่มและอำนวยความสะดวกสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุใน ต.โนนคูณ และ ต.ดงกลาง ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินโครงการพัฒนาระบ
วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการ กลั่นกรองฯร่วมการประเมินกลั่นกรองครูบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ และประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผ
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมใจ ปลูกต้นไม้ผล พืชสวนครัว เฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก