ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกประมูลขายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 241) 27 มี.ค. 61
ประกาศ การเสนอยื่นซองประมูลขายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 2245) 07 มี.ค. 61
ประกาศ การรับสมัครรักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 269) 27 ก.พ. 61
ขอเชิญ ทุกท่านรับชมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ(กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) (อ่าน 343) 01 ธ.ค. 60
ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารกลางในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 829) 28 มี.ค. 60
รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 653) 15 มี.ค. 60
กำหนดการรับสมัครรักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 399) 10 มี.ค. 60
ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อ่าน 482) 24 พ.ย. 59
ประกาศ รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 406) 21 พ.ย. 59
ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างเหมาสร้างสนามบาสเก็ตบอล สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (อ่าน 387) 09 พ.ย. 59
ประกาศ รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก (อ่าน 358) 08 พ.ย. 59
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น (อ่าน 342) 08 พ.ย. 59
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาสร้างสนามบาสเก็ตบอล สร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (อ่าน 461) 28 ต.ค. 59
รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 1084) 11 ต.ค. 59