ผู้บริหาร

นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/01/2014
ปรับปรุง 27/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 700317
Page Views 910868
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนคอนสวรรค์ คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ 044-848022
2 โรงเรียนสามหมอวิทยา ศรีสำราญ คอนสวรรค์ 081-7251120
3 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก โนนคูณ คอนสาร 044100266
4 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ละหาน จัตุรัส 044-890559
5 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา บ้านแท่น บ้านแท่น
6 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา ห้วยแย้ หนองบัวระเหว
7 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา หนองบัวแดง หนองบัวแดง 044872827
8 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก เทพสถิต 044857108
9 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ 044-885185
10 โรงเรียนชีลองวิทยา ชีลอง เมืองชัยภูมิ 0-4483-5814
11 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ 044-899115
12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ บ้านเล่า เมืองชัยภูมิ 044056988
13 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ในเมือง เมืองชัยภูมิ 044-811162
14 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ในเมือง เมืองชัยภูมิ 044-811768
15 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ 044-132503,044-132504
16 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา หนองไผ่ แก้งคร้อ 044882908