ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การเสนอยื่นซองประมูลขายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
ด้วยโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีความประสงค์จะทำการประมูลราคาขายอาหารของร้านค้าในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อจัดจำหน่ายให้บริการกับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก โดยให้มีอาหารบริการ จัดจำหน่าย และบริการในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน  โดยมีรายละเอียดดังแนบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2561,09:03   อ่าน 2634 ครั้ง