ข่าวประชาสัมพันธ์
รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์

 ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก พร้อมคณะครู บุคลากร

  รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564

โดยมี นาย บุญฤทธิ์ ปิยะศรี,  นาย สุรเชษฐ์ ภักดีจิตร,นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ

 ศน. สพม.ชัยภูมิ ร่วมนิเทศติดตามฯ   ณ ห้องสมุด โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร

รัชมังคลาภิเษก                                

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2564,18:32   อ่าน 26 ครั้ง