ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกรับการตรวจเยี่ยม(Site Visit)การดำเนินการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.(OBECQA)

วันที่ 15 มีนาคม 2564 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกรับการตรวจเยี่ยม(Site Visit)การดำเนินการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.(OBECQA) โดยดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานคณะกรรมการฯและคณะ

 มีว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ นายประทีปแสง  พลรักษา รองผอ.สพม.ชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาสพม.ชัยภูมิ,สพป.ชย.2 ผู้ปกครองเครือข่าย ศิษย์เก่า ร่วมเป็นเกียรติให้กำลังใจ   ห้องพระธาตุแก้งกอยโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2564,22:42   อ่าน 41 ครั้ง