ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบเข้าเรียน ชั้น ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2562
ประกาศผลสอบเข้าเรียนโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก นักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว/มอบตัว วันจันทร์ที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องพระธาตุแก้งกอย โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
1. ทะเบียนบ้านของนักเรียน  พร้อมสำเนา  จำนวน 1 แผ่น
2. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา  คนละ  1 แผ่น
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (ผู้ปกครอง คือ บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย กรณีไม่ได้อยู่กับบิดาและมารดา)  จำนวน  1 แผ่น
4. บัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน พร้อมสำเนา จำนวน  1  แผ่น
5. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน (ใบเกิด) จำนวน  1 แผ่น
6. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
7. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น
8. เงินบำรุงการศึกษาสำหรับห้องเรียนทั่วไป

หมายเหตุ  
    1. นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
    2. นักเรียนที่มามอบตัวต้องมีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาด้วย
    3. นักเรียนที่ไม่มามอบตัว และชำระเงินบำรุงการศึกษาในวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียนเป็นนักเรียนโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2562,11:02   อ่าน 273 ครั้ง