ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานในพิธีกิจกรรมเกี่ยวข้าวศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยนายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอคอนสาร นายประทีปแสง พลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักง
              วันที่ 19  พฤศจิกายน 2565  นายโสภณ  สุวรรณรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานในพิธีกิจกรรมเกี่ยวข้าวศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยนายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอคอนสาร นายประทีปแสง พลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาสพม.สพป.ชัยภูมิ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมสืบสานงานพระราชดำริตามรอยศาสาตร์พระราชา ในหลวงรัชกาลที่ 9 สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยรักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2565,08:20   อ่าน 156 ครั้ง