ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNzT46G7lXRupBHARX7pF5oTrYJJVVxgJmCDNSMnhvl43BQA/viewform