ข้อมูลผู้บริหาร

นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
E-mail : suttipong302508@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 090-0203691
นางสาวธิดารัตน์ กุศลคุ้ม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

E-mail : tinas1155@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 082-9536397