ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครูปีการศึกษา2563
            วันที่  16  กรกฎาคม  2563 นายสุทธิพงษ์  สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน
จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนตระหนักและระลึกถึงพระคุณของครู ผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ความรู้แก่นักเรียน เป็นการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและสอนให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อคุณครู  ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโนนคูณวิยาคาร รัชมังคลาภิเษก
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2563,21:51   อ่าน 1223 ครั้ง