ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้น ม.5 และ ม.6
         วันที่  26  มิถุนายน  2563 นายสุทธิพงษ์  สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร  รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครูจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประเภทห้องเรียนทั่วไป  ระดับชั้น ม.5 และ ม.6 เพื่อแจ้งให้ทราบและปรึกษาหารือในการดำเนินกิจกรรมของทางโรงเรียน แนวนโยบายการบริหารสถานศึกษา และทางโรงเรียนมีการตั้งจุดตรวจคัดกรองเฝ้าระวังการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563,14:34   อ่าน 1292 ครั้ง