ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้น ม.2
               วันที่  24  มิถุนายน  2563 นายสุทธิพงษ์  สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร  รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครูจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประเภทห้องเรียนทั่วไป  ระดับชั้น ม.2 เพื่อแจ้งให้ทราบและปรึกษาหารือในการดำเนินกิจกรรมของทางโรงเรียน แนวนโยบายการบริหารสถานศึกษา และทางโรงเรียนมีการตั้งจุดตรวจคัดกรองเฝ้าระวังการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,14:03   อ่าน 1289 ครั้ง