ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปล่อยปลา
                 วันที่  8  มิถุนายน  2563 นางจันทร์ศรี   สง่าแรง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการสถานศึกษา
นายสุทธิพงษ์  สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร  รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรร่วมกันทำกิจกรรมปล่อยปลา ตามโครงการปลูกกิน เลี้ยงกิน ทำกิน ปันสุข เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร  รัชมังคลาภิเษก
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,13:58   อ่าน 164 ครั้ง