ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
       วันที่  16  มิถุนายน  2563 นายสุทธิพงษ์  สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร  รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับนายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ รอง ผอ.สพม.30 และคณะกรรมการการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อโคโรนา COVID-19 และร่วมปลูกต้นไม้  บริเวณด้านหน้าเสาธง โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,11:01   อ่าน 758 ครั้ง