ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษปี2563
             เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 นายสุทธิพงษ์  สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร  รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครู ได้ดำเนินกิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 จำนวน 36 คน และ ระดับชั้น ม.4 จำนวน 36 คนพร้อมตั้งจุดตรวจคัดกรองเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2563,10:07   อ่าน 73 ครั้ง