ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่  26 มิถุนายน 2562  นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน โนนคูณวิทยาคาร  รัชมังคลาภิเษก  พร้อมด้วยคณะครู  และนักเรียน จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนางจันทร์ศรี  สง่าแรง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ณ  หอประชุม โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก  

โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,17:57   อ่าน 388 ครั้ง