ภาพกิจกรรม
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่  14 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร  รัชมังคลาภิเษก จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการปลูกฝังนักเรียนให้เป็นผู้มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นต้นแบบที่ดี สามารถปรับตัวและเข้าใจ วิธีการดำเนินชีวิตในภาวะ “ความเป็นนักเรียน” อย่างมีคุณค่าและประสบความสำเร็จในการศึกษาได้ 
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,21:13   อ่าน 250 ครั้ง