ภาพกิจกรรม
ค่ายเด็กดีรักการอ่านเขียนปีที่ 9
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร  รัชมังคลาภิเษก จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสนองมาตรฐานที่ 5 "ค่ายเด็กดีรักการอ่านเขียนปีที่  9 " ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม 1 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2562,21:46   อ่าน 469 ครั้ง