ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ ปี 2562
เมื่อวันที่  2-3 พฤษภาคม ๒๕๖๒  โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก จัดกิจกรรมโครงการปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกาษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2562,21:36   อ่าน 423 ครั้ง