ภาพกิจกรรม
ค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2561
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก จัดโครงการเข้าค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเสริมสร้างทักษะ กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ณ  ตชด.246 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2562
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2562,10:21   อ่าน 706 ครั้ง