ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Open House 2561
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกได้จัดงานเปิดบ้านวิชาการ(Open House) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยใช้ชื่องานว่า "ตลาดวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ตามศาสตร์พระราชา NKWR'2019" ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยในงานมีการจัดนิทรรศการ เปิดบ้านวิชาการ ได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2562,18:53   อ่าน 435 ครั้ง