ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2561
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือประกายเพชรแคมป์ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2562,14:31   อ่าน 803 ครั้ง