รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
147 หมู่ 1   ตำบลโนนคูณ  อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180
เบอร์โทรศัพท์ 044100266 เบอร์แฟกส์ -
Email : nonkhoonwit@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :